ข้อมูลทั่วไป

                                      


ธงชาติฟิลิปปินส์                                                       ตราแผ่นดิน
                                          สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : Republic of the Philippine

                            การปกครอง : สาธารณรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดี

                                     ประมุข : เบนิกโน อากีโน ที่ 3

                               เมืองหลวง : กรุงมะลิลา

                          ภาษาราชการ : ภาษาตากาล๊อก, ภาษาอังกฤษ

                                ภูมิอากาศ : มรสุมเขตร้อน ได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู ได้รับฝนจากลมพายุไต้ฝุ่น

                                                    และดีเปรสชั่น บริเวณที่ฝนตกมากที่สุดคือ เมืองบาเกียวเป็นเมืองที่ฝนตกมากที่สุด

                                                   ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

                                    ศาสนา : ร้อยละ 92 ของชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ โดยร้อยละ 83 นับถือ

                                                   นิกายโรมันคาทอลิก และร้อยละ 9 เป็นนิกาย โปรเตสแตนต์ มุสลิมร้อยละ 5 พุทธ  

                                                   และอื่น ๆ ร้อยละ 3             

                         หน่วยเงินตรา : เปโซ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s