ข้อมูลทั่วไป

                                               

                                                                        ธงชาติมาเลเซีย                                                                                        ตราแผ่นดิน

                                                              มาเลเซีย : Malaysia

                     การปกครอง : สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข

                              ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซอม ซาร์

                        เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์

                   ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์

                         ภูมิอากาศ : ร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส 

                         ศาสนา : อิสลาม (ศาสนาประจำชาติ ร้อยละ 60.4) พุทธ (ร้อยละ 19.2) คริสต์(ร้อยละ 11.6)ฮินดู (ร้อยละ 6.3) อื่น ๆ (ร้อยละ 2.5)

                   หน่วยเงินตรา : ริงกิต

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s