การแบ่งเขตการปกครอง

ประเทศกัมพูชาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 จังหวัด (เขต) และ 1 เทศบาลนคร (กรุง)

ชื่อ เมืองเอก พื้นที่ (ตร.กม.) ประชากร
(ปี 2541)
1. บันเตียเมียนเจย เมืองศรีโสภณ 6,679 577,772
2. พระตะบอง เมืองพระตะบอง 11,702 793,129
3. กำปงจาม เมืองกำปงจาม 9,799 1,608,914
4. กำปงชนัง เมืองกำปงชนัง 5,421 417,693
5. กำปงสปือ เมืองกำปงสปือ 7,017 598,882
6. กำปงธม เมืองกำปงธม 13,814 569,060
7. กำปอด เมืองกำปอด 4,873 528,405
8. กันดาล เมืองตาคเมา 3,568 1,075,125
9. เกาะกง เมืองเขมรัฐภูมินทร์ 11,160 132,106
10. แกบ 336 28,660
11. กระแจะ เมืองกระแจะ 11,094 263,175
12. มณฑลคีรี เมืองแสนมโนรมย์ 14,228 32,407
13. อุดรมีชัย เมืองสำโรง 6,158 68,279
14. ไพลิน 803 22,906
15. พนมเปญ* 376 2,009,264
16. สีหนุวิลล์; กำปงโสม 868 235,190
17. พระวิหาร เมืองพนมตะแบงเมียนเจ็ย 13,788 119,261
18. โพธิสัตว์ เมืองโพธิสัตว์ 12,692 360,445
19. เปรยแวง เมืองเปรยแวง 4,883 946,042
20. รัตนคีรี เมืองบานลุง 10,782 94,243
21. เสียมราฐ เมืองเสียมเรียฐ 10,299 696,164
22. สตึงแตรง เมืองสตึงแตรง 11,092 81,074
23. สวายเรียง เมืองสวายเรียง 2,966 478,252
24. ตาแกว เมืองตาแกว 3,563 790,168
เมืองใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชา
(จากการสำรวจสำมะโนประชากร ค.ศ. 2008)
ที่ เมือง จังหวัด ประชากร
พนมเปญ
พนมเปญ
พระตะบอง
พระตะบอง
1 พนมเปญ พนมเปญ 2,234,566 เสียมราฐ
เสียมราฐ
สีหนุวิลล์
สีหนุวิลล์
2 พระตะบอง พระตะบอง 250,000
3 เสียมราฐ เสียมราฐ 171,800
4 สีหนุวิลล์ สีหนุวิลล์ 132,000
5 ปอยเปต บันเตียเมียนเจย 89,549
6 เปรยแวง เปรยแวง 74,000
7 กำปงจาม กำปงจาม 63,770
8 ศรีโสภณ บันเตียเมียนเจย 61,631
9 ตาคเมา กันดาล 58,264
10 โพธิสัตว์ โพธิสัตว์ 57,000
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s