ข้อมูลทั่วไป

                                  
                                           ธงชาติลาว                                               ตราแผ่นดิน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : The Loa People’s Democratic Republic

                                                      การปกครอง : ระบอบสังคมนิยม

                                                      ประมุข : พลโทจูมมะลี ไซยะสอน

                                                       เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน์

                                                        ภาษาราชการ : ภาษาลาว

         ภูมิอากาศ : อุณหภูมิเฉลี่ย 29-33 องศา ต่ำสุด 10 องศา ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,715

มม.ต่อปี ความชื้น 70-80 % 

        ศาสนา : ร้อยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 16-17 นับถือผี ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์

                       (ประมาณ 100,000 คน)และอิสลาม   (ประมาณ 300 คน) 

                                                          หน่วยเงินตรา : กีบ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s