การแบ่งเขตการปกครอง

ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 30 จังหวัด (provinces – propinsi-propinsi) 2 เขตปกครองพิเศษ* (special regions – daerah-daerah istimewa) และ 1 เขตนครหลวงพิเศษ** (special capital city district – daerah khusus ibukota) โดยมีเมืองหลวงหรือเมืองหลักของแต่ละจังหวัด ได้แก่

 • เกาะสุมาตรา
  • เขตปกครองพิเศษอาเจะห์ -บันดาร์อาเจะห์*
  • จังหวัดสุมาตราเหนือ -เมดาน
  • จังหวัดสุมาตราใต้ -ปาเลมบัง
  • จังหวัดสุมาตราตะวันตก -ปาดัง
  • จังหวัดเรียว -เปอกันบารู
  • หมู่เกาะเรียว -ตันจุงปีนัง
  • จังหวัดจัมบี -จัมบี
  • หมู่เกาะบังกาเบลีตุง -ปังกัลปีนัง
  • จังหวัดเบงกูลู -เบงกูลู
  • จังหวัดลัมปุง -บันดาร์ลัมปุง
 • เกาะชวา
  • เขตนครหลวงพิเศษจาการ์ตา**
  • จังหวัดชวากลาง -เซมารัง
  • จังหวัดชวาตะวันออก -สุราบายา
  • จังหวัดชวาตะวันตก -บันดุง
  • จังหวัดบันเตน -เซรัง
  • เขตปกครองพิเศษย็อกยาการ์ตา*
 • หมู่เกาะซุนดาน้อย
  • จังหวัดบาหลี -เดนปาซาร์
  • จังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออก -คูปัง
  • จังหวัดนูซาเต็งการาตะวันตก -มาตาราม
 • เกาะบอร์เนียว
  • จังหวัดกาลีมันตันกลาง -ปาลังการายา
  • จังหวัดกาลีมันตันใต้ -บันจาร์มาซิน
  • จังหวัดกาลีมันตันตะวันออก -ซามารินดา
  • จังหวัดกาลีมันตันตะวันตก -ปนตีอานัก
 • เกาะซูลาเวซี
  • จังหวัดโกรอนตาโล -โกรอนตาโล
  • จังหวัดซูลาเวซีเหนือ -มานาโด
  • จังหวัดซูลาเวซีกลาง -ปาลู
  • จังหวัดซูลาเวซีใต้ -มากัสซาร์
  • จังหวัดซูลาเวซีตะวันออกเฉียงใต้ -เกินดารี
  • จังหวัดซูลาเวซีตะวันตก -มามูจู
 • หมู่เกาะโมลุกกะ
  • จังหวัดมาลูกู -อัมบน
  • จังหวัดมาลูกูเหนือ -เตอร์นาตี
 • เกาะนิวกินี
  • จังหวัดปาปัว -จายาปุระ
  • จังหวัดปาปัวตะวันตก -มานกวารี
Indonesia provinces blank map.svg
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s