ข้อมูลทั่วไป

                                   

                                              ธงชาติสิงคโปร์                                           ตราแผ่นดิน

สาธารณรัฐสิงคโปร์ : Republic of Singapore

                           การปกครอง : ระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข

                                   ประมุข : โทนี ตัน เค็ง ยัม

                                   เมืองหลวง : สิงคโปร์

                                   ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษามาเลย์, ภาษาทมิฬ

                                   ภูมิอากาศ : ร้อนชื้น มีฝนตกตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส 

                                   ศาสนา : พุทธ 42.5%  อิสลาม 14.9%  คริสต์ 14.5%  ฮินดู 4% 

                                                 ไม่นับถือศาสนา 25%

                                   หน่วยเงินตรา  :  ดอลล่าร์สิงคโปร์        

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s