การแบ่งเขตการปกครอง

ประเทศเวียดนามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 58 จังหวัด (tỉnh) และ 5 เทศบาลนคร (thủ đô) ดังนี้

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง

 • บั๊กนิญ
 • ห่านาม
 • หายเซือง
 • ฮึงเอียน
 • นามดิ่ญ
 • นิญบิ่ญ
 • ท้ายบิ่ญ
 • หวิญฟุก
 • ฮานอย (เทศบาลนคร)
 • ไฮฟอง (เทศบาลนคร)
ชายฝั่งตอนกลางเหนือ

 • ห่าติ๋ญ
 • เหงะอาน
 • กว๋างบิ่ญ
 • กว๋างจิ
 • ทัญฮว้า
 • เถื่อเทียน-เว้
ตะวันออกเฉียงเหนือ

 • บั๊กซาง
 • บั๊กกั่น
 • กาวบั่ง
 • ห่าซาง
 • หลั่งเซิน
 • หล่าวกาย
 • ฟู้เถาะ
 • กว๋างนิญ
 • ท้ายเงวียน
 • เตวียนกวาง
 • เอียนบ๊าย
ตะวันตกเฉียงเหนือ

 • เดี่ยนเบียน
 • ฮหว่าบิ่ญ
 • ลายเจิว
 • เซินลา
ที่สูงตอนกลาง

 • ดั๊กลัก
 • ดั๊กนง
 • ซาลาย
 • กอนตูม
 • เลิมด่ง
ชายฝั่งตอนกลางใต้

 • บิ่ญดิ่ญ
 • บิ่ญถ่วน
 • คั้ญฮหว่า
 • นิญถ่วน
 • ฟู้เอียน
 • กว๋างนาม
 • กว๋างหงาย
 • ดานัง (เทศบาลนคร)
ตะวันออกเฉียงใต้

 • บ่าเสียะ-หวุงเต่า
 • บิ่ญเซือง
 • บิ่ญเฟื้อก
 • ด่งนาย
 • เต็ยนิญ
 • โฮจิมินห์ (เทศบาลนคร)
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

 • อานซาง
 • บักเลียว
 • เบ๊นแจ
 • ก่าเมา
 • ด่งท้าป
 • เหิ่วซาง
 • เกียนซาง
 • ล็องอาน
 • ซ้อกจัง
 • เตี่ยนซาง
 • จ่าวิญ
 • หวิญล็อง
 • เกิ่นเทอ (เทศบาลนคร)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s