ข้อมูลทั่วไป

                                          

                                                                         ธงชาติเวียดนาม                                                                                                ตราแผ่นดิน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : Socialist Republic of Vietnam

                                  การปกครอง : ระบอบสังคมนิยมเวียดนาม

                                           ประมุข : เจือง เติ๋น ซาง

                                      เมืองหลวง : กรุงฮานอย

                                 ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม

                    ภูมิอากาศ : เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเปิดโล่งรับลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ ทำให้มีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน

จึงมีฝนตกชุกใน ฤดูหนาวสามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง  เป็นประเทศที่มีความชื้นประมาณ

84 % ตลอดปี          

                        ศาสนา : ส่วนใหญ่ชาวเวียดนามนับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายาน  สูงถึงร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร ร้อยละ 15 นับถือศาสนาคริสต์  ที่เหลือนับถือลัทธิขงจื้อ มุสลิม 

                                               หน่วยเงินตรา : ด่อง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s