การแบ่งเขตการปกครอง

ประเทศไทยแบ่งเขตการบริหารออกเป็น (1) ราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง, ทบวง และกรม (2) ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 76 จังหวัด878 อำเภอ 7,255 ตำบล และ (3) ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล, กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา สำหรับสุขาภิบาลนั้นถูกยกฐานะไปเป็นเทศบาลทั้งหมดใน พ.ศ. 2542

เมืองใหญ่และจังหวัดใหญ่

รายชื่อจังหวัดซึ่งมีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย (31 ธันวาคม พ.ศ. 2553) 

อันดับ เขตการปกครอง / จังหวัด จำนวนประชากร
กรุงเทพมหานคร 5,701,394
1 นครราชสีมา 2,582,089
2 อุบลราชธานี 1,813,088
3 ขอนแก่น 1,767,601
4 เชียงใหม่ 1,640,479
5 บุรีรัมย์ 1,553,765
6 อุดรธานี 1,544,786
7 นครศรีธรรมราช 1,522,561

รายชื่อเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 20 อันดับแรก

เมืองใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
30 ธันวาคม 2554 (อ้างอิงล่าสุด)

ที่ เมือง จังหวัด ประชากร ที่ เมือง จังหวัด ประชากร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
นนทบุรี
1 กรุงเทพมหานคร 5,782,196 11 ขอนแก่น ขอนแก่น 110,114
2 นนทบุรี นนทบุรี 258,208 12 เจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี 109,902
3 ปากเกร็ด นนทบุรี 180,037 13 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 109,353
4 หาดใหญ่ สงขลา 157,521 14 บางเมือง สมุทรปราการ 101,373
5 นครราชสีมา นครราชสีมา 138,378 15 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 87,626
6 เชียงใหม่ เชียงใหม่ 137,966 16 อุบลราชธานี อุบลราชธานี 81,094
7 อุดรธานี อุดรธานี 135,951 17 นครปฐม นครปฐม 79,498
8 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 125,088 18 รังสิต ปทุมธานี 78,681
9 บางปู สมุทรปราการ 118,870 19 ภูเก็ต ภูเก็ต 75,506
10 พัทยา ชลบุรี 110,258 20 พิษณุโลก พิษณุโลก 73,063
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s